Voorwoord: wie had dat kunnen bedenken…

Wie had vorig jaar met het bespreken van het kwaliteitsrapport 2019 kunnen bedenken dat we bijna een jaar later nog steeds te kampen hebben met de coronacrisis? Vorig jaar maart overviel het iedere

Samenvatting

Vorig jaar maart werden we overvallen door corona. Er is heel veel gevraagd van onze medewerkers. De coronacrisis is dan ook vanzelfsprekend het thema voor ons kwaliteitsrapport over 2020. In het kwal

Reflectie kwaliteitsrapport 2020

Het kwaliteitsrapport 2020 is door meerdere partijen gelezen. Op deze pagina zijn 4 reflecties te lezen: die van het intern beraad, het extern beraad, de Raad van Toezicht en de Centrale Cliƫntenraad